Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle’s Global Market Perspective: overvloed aan beschikbaar kapitaal bij een tekort aan producten in het topsegment

Jones Lang LaSalle presenteert Global Market Perspective oktober 2010


Amsterdam, 1 november 2010 - Jones Lang LaSalle's Global Market Perspective over de maand oktober 2010 geeft een uitgebreide analyse van de trends in wereldwijde vastgoedbeleggingsstromen, die richtinggevend zijn voor de activiteiten van beleggers en gebruikers op de vastgoedmarkten. De markt kenmerkt zich momenteel door de ruime beschikbaarheid van kapitaal op de wereldwijde vastgoedmarkten terwijl, er een groot tekort is aan producten in het topsegment. Het tekort aan kwalitatief hoogwaardig vastgoed zorgt voor een neerwaartse druk op de beleggingsvolumes. Jones Lang LaSalle verwacht dat de interesse van beleggers zich hierdoor meer op ´value-added´ en secundair vastgoed zal richten.
 
Positief sentiment

Het sentiment onder vastgoedbeleggers is positief en de langzaam verbeterende economische omstandigheden lijken dit sentiment steeds verder te versterken. Belangrijke trends die de experts van Jones Lang LaSalle op dit moment signaleren zijn:

• Significante hoeveelheid kapitaal gericht op vastgoed: er worden substantiële waardestijgingen geregistreerd. Vooral binnen een groot aantal hoogwaardige wereldwijde kantorenmarkten als Londen, Washington DC, Parijs, Shanghai en Hong Kong lieten ‘capital values’ stijgingen zien van 30 tot wel 50 procent.

• Tekort aan producten in topsegment beperkt investeringsvolumes: de sterkste groei in vastgoedtransacties wordt waargenomen in Singapore, Australië, Zweden en China. Solide economische omstandigheden en kansen als gevolg van de gunstige prijsstelling liggen hieraan ten grondslag.

• CMBS-markten maken een opleving door: de Amerikaanse securitisatiemarkt heeft dit kalenderjaar tot nu toe in totaal $4,7 miljard aan CMBS-emissies opgeleverd, vergeleken met $3,4 miljard in heel 2009. Het vierde kwartaal van 2010 zou wel eens het meest actieve kwartaal op het gebied van nieuwe CMBS-emissies kunnen zijn sinds 2007, met vijf transacties ter waarde van meer dan in totaal $6 miljard in de pijplijn.

• Kantoorhoudende organisaties tonen meer vertrouwen: veel grote gebruikers van kantoorruimte richten zich weer op expansie, met name in de opkomende markten. China en India zijn daarbij de belangrijkste gebieden en ook Brazilië komt steeds meer in beeld.

Eric de Clercq Zubli, Managing Director Jones Lang LaSalle Nederland, licht toe: “Het herstel in de commerciële vastgoedbeleggingsmarkt blijft toenemen. De beleggingsvolumes zijn wereldwijd met bijna 50 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat we ook terug zien in stabiliserende en in sommige gevallen dalende aanvangsrendementen. Dit zien we momenteel ook in Nederland gebeuren. Door de schaarste aan hoogwaardig beleggingsproduct zien we relatief weinig grootschalige beleggingstransacties passeren. Eric de Clercq Zubli, Managing Director Jones Lang LaSalle Nederland, licht toe: “Het herstel in de commerciële vastgoedbeleggingsmarkt blijft toenemen. De beleggingsvolumes zijn wereldwijd met bijna 50 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat we ook terug zien in stabiliserende en in sommige gevallen dalende aanvangsrendementen. Dit zien we momenteel ook in Nederland gebeuren. Door de schaarste aan hoogwaardig beleggingsproduct zien we relatief weinig grootschalige beleggingstransacties passeren. Dit heeft de afgelopen kwartalen al geleid tot een neerwaartse druk op de aanvangsrendementen, ofwel prijsstijging.”

De volledige editie van Jones Lang LaSalle’s Global Market Perspective over oktober 2010 geeft u alle inzichten van de wereldwijde experts van de internationale vastgoedadviseur.