Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

A Perfect Storm?: de toekomst van winkelvastgoed in EMEA

Jones Lang LaSalle publiceert het laatste hoofdstuk van het rapport Retail2020


Amsterdam, 7 oktober 2010 - Jones Lang LaSalle publiceert vandaag het laatste deel van de Retail 2020 reeks met de titel ‘A Perfect Storm?’. Retail 2020 is op 28 mei van dit jaar gelanceerd via een speciaal interactief webportaal. In deze reeks wordt het veranderende wereldwijde winkellandschap van de komende tien jaar onderzocht, geanalyseerd, becommentarieerd en bediscussieerd.

Het laatste deel van Retail2020 – A Perfect storm? – analyseert de veranderingen die in Retail2020 aan bod zijn gekomen en die bepalend zullen zijn voor de wereldwijde retailsector. Vanuit een macro-economische context worden de gevolgen geschetst van stijgende kosten versus een lagere economische groei, toegenomen operationele kosten en aanhoudende structurele problemen zoals werkloosheid, particuliere en publieke schulden, de terugkeer van de pensioencrisis en milieu- en energiekwesties.

Richard Dallinga, directeur Retail van Jones Lang LaSalle Nederland, zegt: “In dit laatste deel van Retail2020 worden alle ontwikkelingen die in de vorige delen zijn beschreven samengebracht. Hieruit blijkt dat we momenteel in het ‘oog’ van de storm zitten die door het internationale retaillandschap woedt. Een storm die de omstandigheden de komende tien jaar zeker zullen veranderen. We zien nu al dat retailers en eigenaren van winkelcentra steeds meer moeten investeren in nieuwe technologieën, in nieuwe markten en in het begrijpen van de consument. Investeren dus in een economie en een retailstructuur die steeds meer onder druk komt te staan. Er ontstaan nieuwe rollen voor retailers en eigenaren, waarbij het aankomt op een sterke samenwerking tussen deze partijen.”

Enkele belangrijke bevindingen van ‘A Perfect Storm’:

Winkelervaring – Gedurende het komende decennium ontstaat er een toenemende behoefte aan winkeliers die sensationele klantervaringen en extra diensten in de winkel aanbieden. Succes zal afhangen van retailers en winkellocaties die de consument helpen meer te genieten van hun tijd en die een winkelervaring bieden die in feite een lifestyle-ervaring is: ze bieden kopers de gelegenheid om hun dagelijkse beslommeringen te ontvluchten in een ontspannende ambiance. De barrières tegen verandering worden minder en de komende tien jaar zal de uitbreiding van het winkelvloeroppervlak minder snel verlopen, terwijl de innovatie sterk toeneemt. Innovatie in de vorm van alternatieve afleveringsmechanismen, van drive-thru winkels tot lokale, gecentraliseerde afhaalpunten, zoals benzinestations, stomerijen en speciaal daarvoor gebouwde faciliteiten.

China en het Oosten – De beweging van zowel eigenaars als gebruikers uit West-Europa richting de relatief onderontwikkelde en snel groeiende consumentenmarkten in het Oosten, zal ook de komende tien jaar doorgaan. De toenemende verzadiging van winkelruimte in West-Europa biedt een sterke stimulans voor retailers en beleggers om uit te breiden naar oostelijke markten. Dit geldt met name voor India en China, waar de lokale winkelmarkten nog niet zijn geconsolideerd en de consumentenpopulatie groeiende is.

Op de groene tour – Duurzame milieumaatregelen worden tegen 2020 nog belangrijker bij de realisatie en exploitatie van nieuwbouw. De consument zal van retailers verwachten dat zij een krachtig groen beleid voeren. Hoewel sommige investeringen tot lagere exploitatiekosten zullen leiden, zal de werkelijke opbrengst langer op zich laten wachten, en dit heeft gevolgen voor de kasstroom op de kortere termijn.

Dallinga concludeert: "De achtergrond van Retail 2020 wordt gevormd door de veranderingen die de retailsector de komende tien jaar zal meemaken als gevolg van de technologische vooruitgang en veranderingen in het consumentengedrag. De recessie heeft zijn sporen nagelaten, zowel in de psychologie van de consument als in het winkellandschap. Toch zullen er winnaars uit deze moeizame samenloop van omstandigheden naar voren komen. De aanhoudende discussie in Retail 2020 draait volledig om de vraag wat ervoor nodig is om in de toekomst succesvol te zijn en te blijven.”