Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle introduceert de ‘Groene Baksteen’ voor meest duurzame vastgoedbelegger van het jaar

Genomineerden voor deze juryprijs zijn: Bouwfonds Real Estate Investment Management, ING Real Estate Investment Management en Bouwinvest


Amsterdam, 15 september 2010 - Jones Lang LaSalle heeft het initiatief genomen jaarlijks een ‘Groene Baksteen’ uit te reiken. De Groene Baksteen is een juryprijs voor de meest duurzame vastgoedbelegger in Nederland. Aan de prijs is een Ginkgo Biloba boom verbonden, die de winnaar kan planten bij zijn kantoor. Deze boom is efficiënt in energieverbruik en is daarmee een passend symbool voor deze prijs voor duurzaamheid.

Aanleiding voor de prijs is ‘het verder stimuleren van duurzaamheid op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt’ en ‘het geven van een compliment aan beleggers die een goed en aansprekend voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid’ door Jones Lang LaSalle. De jury van de Groene Baksteen wordt gevormd door een team van experts op het gebied van duurzaam vastgoed van Jones Lang LaSalle’s Greendesk.

Marijn Snijders, Chairman Jones Lang LaSalle Nederland: “Wij maken ons al lange tijd sterk voor het verschuiven van duurzaamheid als uitsluitend een agendaonderwerp naar concrete initiatieven en acties. Dat is ook wat we zien gebeuren. Onderzoek laat zien dat zowel beleggers als gebruikers duurzaamheid steeds belangrijker gaan vinden. Maar duurzaamheid kan nog altijd extra impulsen gebruiken. Met de lancering van de Groene Baksteen willen wij het onderwerp dan ook een extra steuntje in de rug geven. We vinden dat de tijd rijp is voor deze prijs. Ik ben er dan ook trots op te kunnen bekendmaken dat wij drie partijen hebben genomineerd voor de eerste Groene Baksteen. In willekeurige volgorde zijn dit Bouwfonds Real Estate Investment Management, ING Real Estate Investment Management en Bouwinvest. Al deze partijen onderscheiden zich in de ogen van onze jury in hun vooruitstrevendheid en actieve bijdrage aan het verduurzamen van vastgoed.”

Uitreiking eerste Groene Baksteen
De uitreiking van de eerste Groene Baksteen vindt dit jaar plaats op dinsdag 21 september in het Kurhaus in Scheveningen, tijdens het jaarlijkse Vastgoedsymposium van Jones Lang LaSalle. Ook presenteert Jones Lang LaSalle dan haar ‘Dutch Capital Markets Outlook 2010’. Tijdens het symposium wordt ook de Gouden Baksteen uitgereikt. Deze jaarlijkse publieksprijs gaat naar de Nederlandse institutionele belegger of het vastgoedfonds dat een grote bijdrage heeft geleverd aan de professionalisering van de branche.
Criteria
Om de Groene Baksteen te winnen, is het belangrijk dat de winnaar:
• concrete duurzaamheidsdoelstellingen formuleert én realiseert;
• voorloper is met een innovatieve/alternatieve aanpak om duurzaamheid te implementeren op strategisch én operationeel niveau;
• vooruitstrevend is in duurzame toepassingen binnen de portefeuille;
• actief bijdraagt aan het meetbaar maken van duurzaamheidsmaatregelen.

Jury
De jury van de Groene Baksteen wordt gevormd door de experts van Jones Lang LaSalle’s Greendesk. Dit team voert structureel onderzoek uit naar allerlei aspecten van duurzaamheid op de vastgoedbeleggingsmarkt en adviseert bovendien marktpartijen over hun duurzaamheidsstrategie. Zo blijven zij continu op de hoogte van wat Nederlandse institutionele beleggers doen op het gebied van duurzaamheid. Het juryrapport zegt het volgende over de genomineerden:

Bouwfonds REIM
Bouwfonds REIM heeft zichzelf ten doel gesteld een CO2-neutrale bedrijfsvoering na te streven. Maar duurzaamheid maakt ook een wezenlijk onderdeel uit van hun beleggingsproces. Ze werken samen met huurders om de portefeuille te verduurzamen en zijn bereid om de ‘circle of blame’ te doorbreken. Bouwfonds is kritisch in het aankoopbeleid en hanteert strikte regels ten aanzien van gebouw en huurders. Daarnaast licht Bouwfonds de portefeuille door met behulp van het duurzaamheidsmeetsysteem ‘GPR Gebouw 4.1’. Bouwfonds bekijkt daarbij ook de mogelijkheden om gebouwen duurzamer te maken: “Nu niet investeren in vergroening, leidt in de toekomst tot negatieve waarde-effecten.”

ING REIM
ING Real Estate hanteert een duurzaam investerings- en ontwikkelingsbeleid. Concrete successen op gebouwniveau zijn bijvoorbeeld het inkopen van groene energie en het verkrijgen van energielabels voor alle gebouwen (gemiddeld label C). Daarnaast geeft ING REIM haar huurders voorlichting om bewustzijn over het onderwerp te creëren. Ook bespreekt ING REIM met de taxateurs wat de mogelijke invloed is van duurzaamheid op de waarde van vastgoed.
ING REIM wil het initiatief nemen in de maatschappelijke discussie over duurzaamheid en op lange termijn een toonaangevende rol blijven spelen in het debat. Dit moet volgens ING REIM bijdragen aan een beter rendement voor aandeelhouders, betere huisvesting voor huurders en een betere leefomgeving. ING REIM wil bovendien de markt laten zien dat duurzaam beleggen rendabel is.

Bouwinvest
Bouwinvest brengt een MVO-rapportage uit, waarin de impact van de organisatie op de maatschappij wordt toegelicht. Bouwinvest werkt daarnaast in de IVBN Taskforce Duurzaamheid samen met collega-beleggers aan gerichte acties die nodig zijn om duurzaamheid in de praktijk te brengen. Bouwinvest heeft zich uitgesproken voor BREEAM-NL en heeft BREEAM Nieuwbouw experts in huis die duurzaamheid bij nieuwbouwprojecten waarborgen. Bouwinvest draagt bovendien actief bij aan de certificeringscriteria voor bestaande bouw door mee te doen aan een pilottraject van de Dutch Green Building Council. Dit jaar wordt door Bouwinvest een inventarisatie gemaakt van al haar vastgoedobjecten. Deze nulmeting vormt de basis voor concrete verduurzamingacties vanaf 2011.