Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Positieve ontwikkeling kantorenmarkt Zuidas zet door in eerste helft 2010

In de eerste helft van 2010 is in totaal 27.700 m² vvo aan kantoorruimte opgenomen in Zuidas Amsterdam.


Amsterdam, 13 september 2010 – In de eerste helft van 2010 is in totaal 27.700 m² vvo aan kantoorruimte opgenomen in Zuidas Amsterdam. Dit volume over zes maanden is hoger dan het opnamevolume in geheel 2009. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Zuidas Kantorenmonitor, die Jones Lang LaSalle in opdracht van Dienst Zuidas Amsterdam opstelt. Aansprekende nieuwe gebruikers in Zuidas zijn The Royal Bank of Scotland, Spaces Arcadis en het Europese hoofdkantoor van Mead Johnson. Eerstgenoemde partij huurde het grootste metrage van circa 10.000 m² vvo in het gebouw UN Studio en zal in 2011 haar intrek nemen.
 
De tophuur en incentives zijn stabiel gebleven. De huidige tophuur bedraagt € 335,- per m² vvo. De gemiddelde gerealiseerde huurprijs is zelfs toegenomen van € 295,- per m² vvo naar circa € 305,- per m² vvo. Met name de transacties in gebouw Symphony hebben bijgedragen aan deze stijging.
 
De netto absorptie, oftewel de groei van de voorraad kantoorruimte in gebruik, is wederom positief in Zuidas. Circa 20.000 m² vvo is het positieve saldo van het totale volume dat is opgenomen door gebruikers minus de kantoorruimte die door partijen is achtergelaten in Zuidas. Martijn Smits, Directeur Agency Amsterdam: “Deze trend is tegengesteld aan het landelijke beeld van consolidatie en inkrimping van kantoorgebruikende organisaties. Zuidas is voor veel huurders in de zakelijke dienstverlening nog steeds een zeer aantrekkelijk vestigingsgebied.”
 
Het aanbod in Zuidas is in het eerste halfjaar van 2010 gedaald van 105.000 m2 naar 94.000 m² vvo. Dit komt overeen met een leegstandspercentage van 14,4%. Gezien de huidige marktomstandigheden, het landelijke leegstandspercentage en het hoge opleveringsvolume van de afgelopen jaren in het gebied, presteert Zuidas hiermee relatief goed. Jones Lang LaSalle verwacht een verdere daling van de leegstand, aangezien de pijplijn aan nieuwe ontwikkelingen minimaal is voor de komende jaren.