Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle’s Global Market Perspective: eerste helft 2010 laat verbetering wereldwijde vastgoedmarkten zien

Jones Lang LaSalle presenteert Global Market Perspective juni 2010


Amsterdam, 29 juni 2010 – De juni-editie van Jones Lang LaSalle’s Global Market Perspective constateert aan het einde van het eerste halfjaar van 2010 dat in het hoogwaardige segment van de wereldwijde vastgoedmarkten enige verbetering zichtbaar is. Vraag is en blijft wel of de positieve ontwikkelingen zich zullen voortzetten in de tweede helft van 2010.
 
Het rapport biedt een actuele vooruitblik op de omstandigheden op de wereldwijde vastgoedmarkten. Per regio is in kaart gebracht wat de positieve verrassingen waren en welke risico’s er nog aanwezig zijn. Deze risico’s kunnen een verder herstel bedreigen en bepalen dus of en in hoeverre de huidige positieve ontwikkelingen zullen doorzetten. Voor Europa wordt er met name gewezen op het risico van een hernieuwde recessie als gevolg van de zogenoemde ‘landencrisis’ en de enorme bezuinigingsoperaties van overheden.
 
Andere onderwerpen die aan de orde komen in het rapport zijn:
• De merkbare vertraging in het proces van groeiende transparantie als gevolg van de recente onrust in de economie en op de financiële- en vastgoedmarkten. Dit blijkt uit de resultaten van de onlangs gepubliceerde Global Real Estate Transparancy Index van Jones Lang LaSalle.
• De manier waarop de Amerikaanse markt voor vastgoedsecuritisaties en -obligaties (Commercial Mortgage Backed Securities en Collateralised Debt Obligations) weer actief wordt, mogelijk een verrassende bron van leningen vormt en de gevolgen hiervan voor belangrijke deals.
 
Jones Lang LaSalle’s Global Market Perspective geeft, zoals gebruikelijk, een analyse van en vooruitblik op de trends van de wereldwijde vastgoedmarkten onderscheiden naar de regio’s Azië-Pacific, Europa en Noord- en Zuid-Amerika.