Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle overhandigt eerste Tilburgse Kantorenmonitor aan wethouder Erik de Ridder

Tilburg wil zich profileren als duurzame kantorenstad en wil haar huidige positie op de kantorenmarkt versterken.


  • Van de huidige kantorenvoorraad concentreert 30% zich in het centrum van Tilburg door onder meer grote kantoren van Interpolis en VGZ.
  • In 2010 groeit de kantorenvoorraad beperkt door de oplevering van de kantorengebouwen EnTrada en Intermezzo. 
  • Het opnamevolume bedroeg in 2009 bijna 5.000 m2, dit is een daling van 50% in vergelijking met het gemiddelde over de periode 2004-2008 toen het opnamevolume 10.500 m2 per jaar bedroeg.
  • Het kantorenaanbod in Tilburg is op dit moment circa 55.900 m2. Het leegstandspercentage bedraagt 12,1%, dit ligt onder het landelijke gemiddelde van circa 14,5%.
Amsterdam, 8 juni 2010 - Tijdens de vastgoedbeurs Provada heeft Marijn Snijders, Chairman van Jones Lang LaSalle de eerste Tilburgse Kantorenmonitor overhandigd aan wethouder Erik de Ridder van Tilburg. Deze monitor biedt zowel een kwalitatief als een kwantitatief overzicht van de Tilburgse kantorenmarkt. Het rapport beschrijft zeven kantorenlocaties binnen Tilburg. De huidige kantorenvoorraad van 464.000 m2 is beduidend lager dan die van Eindhoven, Breda en Den Bosch. Door grootschalige kantoren van onder meer Interpolis en VGZ concentreert 30% van de kantorenvoorraad zich in het centrum van Tilburg. In 2010 wordt een beperkte groei verwacht door de oplevering van de kantoorgebouwen Intermezzo en EnTrada op bedrijventerrein Katsbogen in het zuidwesten.
 
Tilburg heeft op dit moment een kantorenaanbod van circa 55.900 m2. Het leegstandspercentage bedraagt 12,1%, dit is onder het landelijke gemiddelde van circa 14,5%. Binnen de Tilburgse kantorenlocaties is veel diversiteit wat leegstand betreft, het centrum van Tilburg heeft een leegstandspercentage van slechts 4,8%. De gemiddelde vraaghuurprijs ligt € 133,- per m2 vvo per jaar.
 
In de regio Midden-Brabant concentreert de kantorenvraag zich voornamelijk in Tilburg. Het totale opnamevolume in Tilburg bedroeg in 2009 bijna 5.000 m2. Dit is een daling van circa 50% in vergelijking met het gemiddelde over de periode 2004-2008 toen het opnamevolume 10.500 m² bedroeg. Het opnamevolume in Tilburg ligt hiermee ver onder het niveau van de andere Brabantse steden. In Eindhoven, Breda en Den Bosch lag het vijfjarige gemiddelde op respectievelijk 61.600 m2, 29.800 m2 en 33.700 m2. De gemiddelde gerealiseerde huurprijs binnen Tilburg ligt op € 137 per m2 vvo per jaar.
In 2009 noteerde Tilburg vijf beleggingstransacties op de kantorenmarkt met een totaal beleggingsvolume van € 13,6 miljoen. De grootste transactie had betrekking op de verkoop van het multi-tenant kantoorgebouw en appartementencomplex aan de Spoorlaan.
 
Duurzame kantorenstad
Tilburg is qua inwonersaantal de zesde gemeente van Nederland. Op het gebied van bedrijventerreinen hoort Tilburg tot de top-vestigingslocaties in Nederland. Door haar strategische ligging is Tilburg een van de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. Hoewel de stad qua omvang de tweede stad is van Noord-Brabant, is de kantorenvoorraad echter beperkt. Dit is historisch te verklaren, omdat Tilburg van oudsher een stad is van handel en industrie en minder gericht is op zakelijke dienstverlening. In 2008 heeft de gemeente Tilburg echter de ambitie uitgesproken om de positie binnen de top-30-kantorensteden van Nederland verder te versterken. Het vergroten van de dienstensector is daarbij een speerpunt van beleid. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Dit is in lijn met de strategie van Tilburg om zich als stad op dit punt te onderscheiden. Zo behaalde Tilburg bij de laatste editie van de Lokale Duurzaamheidsmeter een gedeelde tweede plaats samen met Nijmegen, Amersfoort en Groningen.

"Tilburg is geen typische kantorenstad", stelt wethouder Erik de Ridder. "Sectoren als zorg, kennis, industrie en logistiek zijn in Tilburg sterker ontwikkeld dan de zakelijke dienstverlening. Toch heeft Tilburg ambities op kantorengebied. Qua aanbod van kantoormeters staan wij als zesde stad van Nederland zeer laag genoteerd op de lijst van de vijftig belangrijkste kantoorsteden. Wij willen stijgen op de kantoorladder, maar gaan niet bouwen voor leegstand. Daarom wil ik de komende periode benutten om in overleg te treden met de betrokken marktpartijen over de toekomst van Tilburg als kantorenstad."
 
Kansen
Ruben Langbroek, Head of Research bij Jones Lang LaSalle Nederland, ziet duidelijke kansen voor de ontwikkeling van Tilburg als duurzame kantorenstad: “Als je kijkt naar de positie van Tilburg ten opzichte van Eindhoven, Den Bosch en Breda dan is er een duidelijk groeipotentieel. Bij het versterken van de positie van Tilburg als kantorenstad biedt een thema als duurzaamheid goede mogelijkheden om kantoorhoudende organisaties naar zich toe te trekken. Hiermee kan Tilburg zich binnen Brabant onderscheiden en geef je partijen ook qua kostenbesparingen een voorsprong. Verder is het belangrijk om het beleid te richten op de verdere ontwikkeling van een beperkt aantal kantoorgebieden
 
Dit voorkomt versnippering en leegstand op ongeschikte locaties. Het centrum en dan met name de Spoorzone heeft veel potentie. Het feit dat deze ontwikkeling in fasen plaatsvindt, maakt het mogelijk het beoogde programma continu af te stemmen op de vraag vanuit de markt. Dat is met de huidige leegstandsproblematiek op de Nederlandse kantorenmarkt sowieso een absolute voorwaarde, omdat anders het gevaar bestaat dat we leegstand voor de toekomst ontwikkelen. Gebruikers als het UWV en Cardan hebben reeds te kennen gegeven zich te gaan vestigen in het Spoorzone-gebied. Ook Katsbogten biedt met het nieuwe kantorengebouw EnTrada goede vestigingsmogelijkheden. Zeker als dit gebied kan meeliften op het succes van het hoogwaardig en duurzaam ontwikkelde bedrijventerrein Tradepark 58.”