Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

De toekomst van retail in EMEA – Change is coming!

Jones Lang LaSalle lanceert Retail 2020


Amsterdam, 28 mei 2010 – Vandaag lanceert Jones Lang LaSalle Retail 2020, een initiatief waarbinnen wordt onderzocht, geanalyseerd, becommentarieerd en bediscussieerd hoe het winkellandschap de komende tien jaar zal veranderen. Voor de presentatie van de uitkomsten is een speciale, interactieve webportal ingericht; www.retail2020.com.
 
Alle factoren die tot 2020 van invloed zullen zijn op winkelvastgoed in de EMEA-regio komen op deze portal aanbod, zoals economische, technologische, demografische en culturele factoren. De centrale vraag daarbij is: hoe ziet de toekomst van retail eruit en hoe kunnen de belangrijkste spelers de ontwikkelingen vóór blijven?

Richard Dallinga, Director Retail bij Jones Lang LaSalle Nederland, legt uit: “Het ziet er naar uit dat het wereldwijde winkellandschap de komende tien jaar drastisch zal veranderen. Of het nu om eigenaars, gebruikers, verhuurders of winkelbedrijven gaat, de omstandigheden worden het komende decennium lastiger en complexer dan in de afgelopen tien jaar. Desondanks verwachten we enorme kansen voor partijen die snel en radicaal ingrijpen weten te combineren met een goede inschatting.”

Retail 2020 verkent hoe de detailhandelssector er in de toekomst uit komt te zien en gaat in op aspecten, zoals sectoren, locaties, formules, aanbod en geografische ligging, maar ook winstgevendheid (groei, kosten en bedrijfsmodellen). Tot eind juli zal ongeveer eens per week nieuwe content op de site worden gepubliceerd.

Met het internetportaal Retail 2020 wil Jones Lang LaSalle het debat aanzwengelen over de toekomst van de retailsector en de implicaties voor winkelvastgoed. Naast onderzoeksuitkomsten biedt de website ook blogs, video's, nieuws, interactieve polls en klantprofielen.

Retail 2020 is een vervolg op het rapport Retail Futures, 2010, dat tien jaar geleden door Jones Lang LaSalle is gepubliceerd. Daarin zijn met succes vele van de ontwikkelingen voorspeld die het consumenten- en winkellandschap tussen 2000 en 2010 hebben bepaald.

Dallinga vervolgt: “Nu we de recessie achter ons beginnen te laten, zal de retailsector wederom een belangrijke plaats innemen binnen onze economie en zorgen voor groei, banen en een nieuwe dynamische omgeving voor consumenten. Met Retail 2020 starten we de dialoog met belangrijke spelers binnen de wereldwijde retailsector en bediscussiëren we onze voorspellingen voor de EMEA-markt van de toekomst. Aan bod komen onder andere de verschuiving van het machtsevenwicht richting de consument, het toenemende belang van de markten in het Verre Oosten en uitbreiding in het buitenland en de gevolgen van de groeiende online verkoop.”