Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Kabinet neemt maatregelen tegen toenemende leegstand


Amsterdam, 28 april  2010 – Demissionair minister Huizinga maakte vandaag maatregelen bekend waarmee de toenemende leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt moet worden tegengegaan. Nieuwbouw van kantoren in Nederland moet afgeremd worden en kantoren die leegstaan moeten voor minimaal tien jaar een woonbestemming kunnen krijgen, in plaats van het maximum van vijf jaar dat nu geldt. De maatregelen zijn mede een gevolg van het appel dat Jones Lang LaSalle in maart deed op de politiek met het Randstad Office Market Outlook rapport.
 
Marijn Snijders, Chairman Jones Lang LaSalle Nederland: “Wij hebben begin maart in onze Randstad Office Market Outlook reeds uitdrukkelijk gepleit voor zeer selectieve nieuwbouw van kantoren enerzijds en stimuleringsmaatregelen van de overheid voor herbestemming of sloop van structureel aanbod van leegstaande kantoorruimte anderzijds. Dit om te voorkomen dat kantorenparken in Nederland de Vogelaarwijken van de toekomst worden. Het is daarom goed te zien dat de demissionaire minister Huizinga ook dergelijke concrete maatregelen durft te nemen.”
 
De belangrijkste obstakels voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de Randstad zijn volgens
Jones Lang LaSalle onder meer het stilvallen van belangrijke gebiedsontwikkelingen, de benodigde kwaliteitsverbetering van woon- en werkmilieu en de toenemende structurele leegstand op de kantorenmarkt. Jones Lang LaSalle wees in het rapport Randstad Office Market Outlook op de noodzaak tot zeer beperkte en selectieve nieuwbouw, stedelijke herontwikkeling en herstructuring en verduurzaming van de kantorensector. Daarmee blijft de Randstedelijke kantorenmarkt ook voor de toekomst aantrekkelijk. In het rapport van Jones Lang LaSalle werd tevens gepleit voor het doorvoeren van de Crisis- en herstelwet, om de economie, de werkgelegenheid en de bouwsector een impuls te geven. Inmiddels is ook die wet in maart door het demissionair kabinet aangenomen.
 
Huizinga wil dat nieuwbouw van kantoren alleen wordt toegestaan, indien gemeenten kunnen aantonen dat het bestaande aanbod, ook na herontwikkeling, niet aan de vraag voldoet. Door tijdelijke herbestemming voor tien jaar mogelijk te maken, via aanpassing van het Besluit Omgevingsrecht, wil ze transformatie naar bijvoorbeeld woningen bovendien bevorderen. De maatregelen moeten uiterlijk 1 januari 2011 van kracht worden.