Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle verwacht in 2010 onevenwichtig herstel van vastgoed beleggingsmarkten in EMEA-regio

Jones Lang LaSalle presenteert European Capital Markets Bulletin 2010 tijdens MIPIM


Amsterdam, 18 maart 2010 – Jones Lang LaSalle verwacht dat de directe beleggingen in commercieel vastgoed in Europa in 2010 met 20 tot 30 procent zullen stijgen ten opzichte van het niveau in 2009 (€ 69,2 miljard). Volgens het European Capital Markets Bulletin van Jones Lang LaSalle vonden er in de EMEA-regio tijdens het vierde kwartaal van 2009 voor € 24,6 miljard aan commerciële vastgoedtransacties plaats. Dit is een verdubbeling van het volume over het eerste kwartaal van 2009 (€ 11,6 miljard) en 50% meer dan de omzet in het vierde kwartaal van 2008. Een sterk laatste kwartaal van een jaar is niet ongewoon, omdat veel investeerders kapitaal proberen te plaatsen voor het einde van het kalenderjaar. Toch is dit de afgelopen twee jaar niet gebeurd; de volumes zijn tussen het tweede kwartaal van 2007 en het eerste kwartaal van 2009 in zeven aaneengesloten kwartalen gedaald.
 
Eric de Clercq Zubli, managing director van Jones Lang LaSalle Nederland zegt over de ontwikkeling op de Europese beleggingsmarkt: “De groei die we voor 2010 verwachten, zal te danken zijn aan verbeterde kredietfaciliteiten, de verwachting dat de prijzen op de vastgoedmarkten een absolute bodem hebben bereikt, minder risicomijdend gedrag van beleggers en een toename van beleggingsobjecten op de markt.”
 
De Clercq Zubli vervolgt: “Laten we anderzijds niet te vroeg juichen. Als de markt in 2010 daadwerkelijk met 20 tot 30 procent stijgt, dan zullen dit historisch gezien nog altijd lage cijfers zijn; ongeveer het niveau van 2002. Op een aantal uitzonderingen na, blijven investeerders zich volgens ons nog steeds richten op het kleine deel van kwalitatief hoogwaardige, goed renderende beleggingsobjecten. Hierdoor zullen de beleggingsvolumes een geleidelijk herstel, in plaats van een abrupt herstel, laten zien. Vrijwel overal veroorzaken de zwakke economische vooruitzichten moeilijke gebruikersmarkten. Ondanks het herstel in tophuren op een aantal markten, blijven voorzichtigheid en risicoaversie de markt regeren, ook in 2010.”
 
Krimpende rendementen in bepaalde markten in combinatie met huren die in andere markten de bodem van de markt hebben bereikt, hebben in het laatste kwartaal van 2009 geleid tot een lichte stijging van de kapitaalwaarde-index van Jones Lang LaSalle over alle sectoren. De Europese kantorenindex steeg met 1,1 procent over dit kwartaal, de detailhandelverkopen met 4,8 procent en de distributiecentra met 1,0 procent. Jones Lang LaSalle verwacht dat de tophuren in 2010 onder druk zullen blijven staan (hoewel deze trend niet voor alle markten zal gelden). Een aanscherping van aanvangsrendementen betekent dat kapitaalswaarden voor topgebouwen een kleine, maar zekere groei op jaarbasis zullen laten zien.
 
Ruben Langbroek, hoofd Research Jones Lang LaSalle Nederland zegt: “We verwachten een aanhoudende toename van het aantal transacties en een lichte verbetering van de beschikbaarheid van kapitaal, wat zich met name zal vertalen in een aantal grote deals in 2010. Transacties van meer dan € 50 miljoen zijn sinds het eerste kwartaal van 2009 gestaag gestegen met als hoogtepunt in het derde kwartaal van vorig jaar twee transacties van ruim € 1 miljard, naast de bijna 100 transacties met elk een omvang van ruim € 100 miljoen. Toch zijn de verschillen binnen de Europese regio groot en zijn ook financiers nog altijd terughoudend in het verstrekken van krediet, mede door de onzekerheid over het economisch herstel en de monetaire stabiliteit.”
 
Het totaal aan grensoverschrijdende beleggingen is nu minder dan 50% van de totale transactieactiviteiten, een daling ten opzichte van de 63% in 2007. De daling in grensoverschrijdende beleggingen verhulde in een klein aantal markten een concentratie van internationaal kapitaal. Het Verenigd Koninkrijk trok ruim 50% van alle grensoverschrijdende beleggingen aan, waarbij kopers van 50 nationaliteiten 54% van de koopactiviteiten vertegenwoordigen. Grensoverschrijdende beleggingen in Frankrijk herstelden snel tegen het einde van het jaar, voornamelijk in Parijs, waarbij het volume met bijna 100% steeg ten opzichte van het derde kwartaal en 350% ten opzichte van het eerste kwartaal – zij het van lage niveaus. Een kleine groep grote, goed getimede deals zorgde ervoor dat ook Spanje een belangrijke bestemming is gebleven voor buitenlandse beleggers. Maar ook de markten in Centraal- en Oost-Europa trokken wederom een aanzienlijke groep buitenlandse beleggers aan; in totaal kwam dit neer op het op drie na grootste marktaandeel van grensoverschrijdend kapitaal.
 
Langbroek vervolgt: ”Voor de Nederlandse vastgoedmarkt bedroeg het beleggingsvolume vorig jaar € 5,1 miljard, waarvan 16% voor rekening kwam van buitenlandse beleggers, met name uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Overigens verwachten wij niet dat het Nederlandse beleggingsvolume in 2010 boven de € 6 miljard zal uitkomen. Daarbij verwachten we dat ook dit jaar vooral Duitse beleggers actief zullen zijn op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt.”
 
De Clercq Zubli tot slot: “De focus van internationaal kapitaal zal in 2010 voor de hele Europese regio waarschijnlijk breder worden. Daarbij zullen buitenlandse kopers, dankzij een verhoogd vertrouwen en meer beweging in relatieve prijzen, in meer markten actief zijn dan in 2009. Uitgangspunt is wel dat het tempo van economisch herstel en de financiële en monetaire stabiliteit behouden blijven.”