Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Verdere stijging gemiddelde servicekosten van kantoorgebouwen

Jones Lang LaSalle publiceert de 2e editie van OSCAR


Amsterdam, 18 februari 2010 – Uit de door Jones Lang LaSalle ontwikkelde benchmark voor servicekosten van kantoorgebouwen (OSCAR) blijkt het gewogen gemiddelde van servicekosten van kantoorgebouwen over 2008 uit te komen op € 37,38 per vierkante meter vvo per jaar. Ten opzichte van 2004 is dit een stijging van 17%. In 2007 en 2008 was er overigens een stijging van slechts 1%. Het grootste deel van de totale servicekosten bestaat uit energiekosten (verwarming en elektra), gevolgd door kosten van mechanische en elektrische installaties en schoonmaakkosten. In 2008 vertegenwoordigden de energiekosten bijna de helft (47%) van de totale servicekosten; dit was in 2004 nog 36%. Deze stijging is vooral terug te voeren op de hogere brandstofprijzen.
 
De benchmark is gebaseerd op de eindafrekeningen van de servicekosten over 2008 die in de tweede helft van 2009 beschikbaar waren. De analyse is gemaakt op basis van de vastgoedportefeuille die wordt beheerd door de vastgoedmanagementafdeling van Jones Lang LaSalle en een van de kantorenportefeuilles van ING Real Estate Investment Management.
 
Locatieverschillen
Jones Lang LaSalle maakt in de benchmark een verdeling naar verschillende geografische gebieden. Hieruit blijkt onder meer dat de servicekosten in Den Haag hoger lagen dan op de andere geanalyseerde locaties. Utrecht heeft de laagste gemiddelde servicekosten. Het verschil in servicekosten per locatie wordt voornamelijk bepaald door de energiekosten. Aspecten als stadsverwarming en energie-inkoopcontracten spelen daarin een doorslaggevende rol.
 
Gebouwgrootte en -hoogte
Bij gebouwgrootte valt op dat kleinere gebouwen relatief hogere kosten hebben. Dit heeft vooral te maken met de schaalvoordelen die grotere gebouwen hebben bij een aantal posten, waaronder vuilafvoer. Grotere gebouwen hebben echter wel vaak extra kosten als gevolg van de aanwezigheid van uitgebreide elektrische installaties, zoals verscheidene liften.
Hoogbouw heeft in het algemeen de hoogste servicekosten vanwege aspecten als beveiliging, water, verwarming en schoonmaak. Dit komt doordat hoge gebouwen relatief veel algemene ruimte hebben, wat extra vierkante meters oplevert.
Als het om ouderdom van gebouwen gaat, valt het op dat gebouwen die na 2000 zijn gebouwd vaak hogere servicekosten kennen, ondanks dat ze lagere kosten voor verwarming hebben vanwege een betere isolatie. Hoogwaardige voorzieningen en zwaardere installaties, zoals warmte-koude-opslag, verbruiken aanzienlijk meer elektriciteit.
 
OSCAR
Met de resultaten van OSCAR kunnen eigenaren de performance van hun objecten vergelijken met de gemiddelde performance van objecten met vergelijkbare eigenschappen. Ook voor gebruikers is het interessant om de eigen servicekosten te benchmarken aan de markt. Zo kunnen ze zien of ze een marktconforme prijs betalen voor het pakket van leveringen en diensten. Beide partijen krijgen bovendien de mogelijkheid te sturen op de servicekostenstructuur.