Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Vesteda verkoopt woningen in Bergen op Zoom aan woningcorporatie Wonen West Brabant


Wonen West Brabant en Vesteda zijn het eens geworden over de aan- en verkoop van woningcomplex De Parade in Bergen op Zoom. De aankoop van de 65 vrije sector huurappartementen en maisonnettes met 62 parkeergarageplaatsen is volledig in lijn met de woonvisie van de corporatie. Wonen West Brabant wil vooral binnenstedelijke locaties in Bergen op Zoom verwerven en in beperkte mate ook actief zijn in het marktsegment van hogere huren. Deze differentiatie bevordert namelijk de opties voor potentiële doorstromers waarvoor de huurtoeslag niet meer van toepassing is. Doorstromers creëren op deze manier ruimte voor woningzoekenden in de sociale huursector. Bij de overname trad Jones Lang LaSalle op als commercieel adviseur van Vesteda, De Brauw Blackstone Westbroek als juridisch adviseur.

Weloverwogen investering
De Parade woningen in het historische stadscentrum zijn pas zeer recent gebouwd en opgeleverd. Ze maken deel uit van het in architectonische vakkringen zeer gewaardeerde Paradeplan van architect Krier. Het complex was van grote invloed op de verkiezing van Bergen op Zoom tot beste binnenstad 2007 - 2009. Het winkelvastgoed behoort overigens niet tot de overeenkomst. De overname betreft de woningen in de vier woonblokken, hun garageplaatsen en de bergingen onder het Thaliaplein. Ook het beheer zal worden overgedragen aan Wonen West Brabant. De corporatie zal hierover snel met de huurderbelangenvereniging en de bewoners afspraken maken. De overdracht passeert op 1 december 2009. 
 

Over Wonen West Brabant
Wonen West Brabant is een corporatie met ongeveer negenduizend woningen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Roosendaal. De corporatie is gevestigd in Bergen op Zoom, waar ruim honderd medewerkers zich dagelijks inzetten voor de kwaliteit van het wonen en de tevredenheid van de klanten. Wonen West Brabant is een maatschappelijk verhuurder met als belangrijkste taak het zorgen voor goede huisvesting voor kwetsbare groepen in de samenleving. Er gaat dan ook veel aandacht uit naar de laagstbetaalden en zorgbehoevenden. Daarnaast komen ook klanten die een luxere huurwoning wensen bij Wonen West Brabant aan bod.

Over Vesteda
Vesteda is een vastgoedonderneming, gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van woningen en woonconcepten in de middelhoge en hogere huursector. Als marktleider in dit segment richt Vesteda zich op mensen die grote waarde hechten aan luxe wonen, een hoog wooncomfort en een aangename leefomgeving. Het totale woningaanbod van Vesteda bestaat uit ca. 28.000 woningen. Dit zijn zowel appartementen als grondgebonden woningen die zich voornamelijk bevinden in en rond steden. Voor meer informatie over Vesteda en het woningaanbod zie www.vesteda.com.