Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Fundamentele verandering van binnenstedelijke winkelstraten zet door

Jones Lang LaSalle presenteert Winkelmarktspecial 2009


Amsterdam, 16 november 2009 – Jones Lang LaSalle, internationaal vastgoedadviseur in commercieel vastgoed en specialist in winkelvastgoed, heeft vandaag haar tweede Winkelmarktspecial 2009 gepresenteerd. Dit rapport geeft de belangrijkste winkeltrends en –ontwikkelingen aan en de gevolgen hiervan voor het Nederlandse winkellandschap. Het overkoepelende thema is de veranderende winkelstraat.

De belangrijkste conclusies in de Winkelmarktspecial 2009 zijn:
• Branches verdwijnen door stijgende internetverkopen, maar winkelstraten worden gevarieerder sterker profilerende retailers.
• Aanloopstraten ondervinden grote problemen door de recessie; een selectief en gericht beleid van gemeenten kan retailers helpen.
• Nederland loopt achter met de ontwikkeling van duurzaam winkelvastgoed in Europa; een sterke vraag vanuit retailers ontbreekt.

Internetwinkelen
Richard Dallinga, Director Retail: “Nederlandse winkelstraten zullen aanzienlijk veranderen door toenemende internetverkopen. De effecten zijn in de komende vijf jaar vooral zichtbaar in de aanloopstraten van centrale winkelgebieden en de kernwinkelgebieden van kleine en middelgrote steden. De vraag naar winkelruimte neemt in de komende vijf jaar af met 7% tot 9%. Bepaalde winkelbranches, zoals muziek, boeken en reizen, verdwijnen uit de A1-winkelgebieden en aanloopstraten. A1-winkelgebieden zullen nog sterker gedomineerd worden door modewinkels. Voor kleine retailers is internetverkopen een goede aanvulling op de eigen winkel. Grote retailers zullen door verschuivende bestedingen kritisch kijken naar de omzet per m2 winkelvloeroppervlak. De variëteit tussen zittende retailers neemt in de komende vijf jaar toe. Naast de komst van nieuwe merken, willen retailers zich sterker kunnen profileren. Het marketingbudget zal in toenemende mate worden ingezet naast de opbrengst uit de verkoop om aan de huurplicht te voldoen.”

Aanloopstraten
De leegstand in aanloopstraten groeit momenteel hard door de recessie en als gevolg van internetwinkelen. Het is daarom van belang dat betrokken partijen zich richten op het behoud van de aantrekkingskracht en het onderscheidend vermogen die aanloopstraten aan een winkelgebied kunnen bieden.
Dallinga: “Om optimaal in te spelen op de wensen en interesses van het veranderende gedrag van de consument is branding en marketing van een straat essentieel. Zowel gemeenten als retailers en beleggers dienen daarbij zoveel mogelijk samen te werken, om de consument zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Een gericht, selectief beleid vanuit de gemeente is van groot belang. Daarbij hoort de kwaliteit van de openbare ruimte en de verblijfsomgeving dat belangrijk voor de vestiging van succesvolle retailers en voor het aantrekken van consumenten. Ook dienen aspecten als ligging, routing, bereikbaarheid en parkeervoorzieningen als basis voor de uiteindelijke bestemming en functiemix. Aan retailers vervolgens de taak om te beoordelen of hun product ook past bij de locatie.”

Duurzaamheid
Nederland loopt achter met de ontwikkeling van duurzaam winkelvastgoed ten opzichte van andere Europese landen. Duurzaamheid staat, los van de huidige economische situatie, hoog op de agenda bij projectontwikkelaars en beleggers vanwege de verwachte positieve effecten op de waardeontwikkeling van duurzame winkelunits en het verkrijgen van ontwikkelingsrechten bij gemeenten. Desondanks zal het aanbod duurzaam winkelvastgoed langzaam ontwikkelen. Nederland heeft weliswaar een volwassen retailmarkt, maar door de bijzondere winkelstructuur en bescherming van de binnensteden blijft het een grote uitdaging om grote schaal duurzaam winkelvastgoed te ontwikkelen. In de Nederlandse winkelvastgoedmarkt ligt er vooral een herontwikkelingsopgave. In de afweging van de ontwikkelingsricico’s tegenover de duurzaamheidsambities, blijven winkelontwikkelaars geneigd om kleine stappen te nemen. Voor de komende vijf jaar zal de vraag naar duurzaam winkelvastgoed langzaam toenemen, omdat een belangrijke drijfveer ontbreekt. Een r
uime meerderheid van de retailers verwacht dat consumenten hen gaat onderscheiden op basis van het MVO-beleid. Naast duurzame producten of bedrijfsvoering, kan duurzaam winkelvastgoed hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Echter, consumenten laten zich eerder beïnvloeden door de duurzaamheidaspecten van het product zelf, dan door een duurzaam winkelpand. Wet- en regelgeving lijkt in de komende jaren tot nu toe de voornaamste drijfveer voor de ontwikkeling van duurzaam winkelvastgoed. Europese regelgeving wordt strenger en zal in toenemende mate impact hebben op de bedrijfsvoering van retailers en daarmee de vraag naar duurzaam winkelvastgoed.