Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Update Jones Lang LaSalle van gevolgen economische crisis voor wereldwijde commerciële vastgoedmarkten – januari 2009


In de januari-editie van de Global Market Perspective van Jones Lang LaSalle geven experts uit de hele wereld een blik op de economische ontwikkelingen van dit moment. In deze editie van het Global Market Perspective rapport van Jones Lang LaSalle schetsen zij de actuele economische situatie op diverse terreinen, uiteenlopend van de effecten op de wereldwijde vastgoed fundamentals tot de eerste signalen van herstel. Commercieel vastgoed lijdt nog altijd onder grote liquiditeitsproblemen, terwijl in verschillende markten leegstand toeneemt en huren dalen. Enkele trends van dit moment:

• Een groot deel van de wereld heeft nog steeds met de recessie te kampen; in slechts enkele landen wordt vóór het einde van 2009 of het begin van 2010 enig herstel verwacht. Dit herstel is vooral afhankelijk van meer liquiditeit en het succes van de omvangrijke stimuleringsacties door overheden en centrale banken. De verwachting is dat Nederland, in vergelijking met andere Europese landen, relatief minder negatief beïnvloed wordt door de effecten van de krediet crisis.

• Tot en met 2010 neemt de leegstand in de commerciële vastgoedsector toe en zullen de huren naar verwachting dalen, doordat de vraag naar goederen en diensten in Europa, Azië-Pacific en de Verenigde Staten begint af te nemen.

• Er gloort in 2009 echter ook nog licht aan de horizon, omdat woningen meer betaalbaar zullen worden en de hypotheekrentes verlaagd worden. Daardoor kunnen banken hun bestaande verhandelbare woningschulden herwaarderen en kunnen ze weer leningen gaan verstrekken.

• In het Verenigd Koninkrijk lijkt de bodem van de beleggingsmarkt in zicht te zijn en zijn er acquisitiekansen, nu prijzen zijn gedaald tot acceptabele niveaus.

• In Japan en Australië neemt de belangstelling van beleggers voor het verstrekken van financiële discounts te investeren in prime distressed assets. Gezonde vastgoedondernemingen zullen de komende 24 maanden nieuwe markten betreden, om gebruik te maken van gunstiger wordende marktomstandigheden en de geboden kansen.

• De omstandigheden op de financiële markten en de krediet markt lijken beter te worden. Renteniveaus zijn aanzienlijk afgenomen en premies worden verlaagd. Vooralsnog zijn banken echter voornamelijk bezig met het opschonen van hun balans. en terughoudend in het verstrekken van leningen. Door de afwaardering van het eigen vermogen in vastgoed worden partijen in 2009 verder gedwongen tot onderhandelingen met banken en tot herstructurering van de leningen.

• De verwachting is dat de Nederlandse beleggingsmarkt in de tweede helft van 2009 zal uitbodemen. Voor Nederlandse commercieel vastgoed wordt in 2009 een beleggingsvolume verwacht van 4,5 tot 5 miljard euro. Dit is afname van circa 40% ten opzichte van het beleggingsvolume van 2008.