Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Utrecht

Strengere eisen aan bereikbaarheid vergroot kansen van Utrechtse kantorenmarkt


De provincie en de gemeente Utrecht zouden samen met de vastgoedontwikkelaars en –beleggers strengere eisen moeten stellen aan de bereikbaarheid van kantoorlocaties. Dit was een aanbeveling die voortkwam uit de expert meeting die plaatsvond op initiatief van internationaal vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle en de gemeente Utrecht.
In het kader van de Value Recovery initiatieven die Jones Lang LaSalle onderneemt om de gevolgen van de economische crisis in kaart te brengen en haar opdrachtgevers te adviseren bij het minimaliseren van risico’s is in een unieke samenstelling van beleggers, ontwikkelaars, financiers, de gemeente en de provincie Utrecht, gesproken over de huidige kansen van de Utrechtse kantorenmarkt. Voor meer dan 100 aanwezigen waren sprekers: wethouder EZ Floris de Gelder (Gemeente Utrecht), gedeputeerde Jan Ekkers (Provincie Utrecht) Bas van Holten (OVG Project Ontwikkeling), Gerad Schoenaker (ING Real Estate Development), Philip Bischop (BPMN), Anne de Jong (ING REIM) en Helwin Teunissen, Jones Lang LaSalle.
Utrecht is de vierde kantorenmarkt van Nederland met een voorraad van ruim 2,4 miljoen m² vvo aan kantoorruimte. Circa 12% van de voorraad wordt momenteel aangeboden aan de markt, iets onder het landelijk gemiddelde. Desondanks ziet ook Utrecht een toename van de leegstand naar circa 16% á 17% in 2011 tegemoet. Ondanks dat een groot deel van het aanbod van hoogwaardige kwaliteit is, is ook de ‘onderkant’ van de markt omvangrijk. Evenals in andere grote steden, zijn grote verschillen in omvang en kwaliteitsniveau van het aanbod  tussen deellocaties waarneembaar. Een verplaatsingsvraag naar betere kwaliteit blijft plaatsvinden in de huidige markt, ondanks de aanzienlijk lagere dynamiek onder kantoorgebruikers.

De kracht van Utrecht is de uitstekende regionale en landelijke OV-bereikbaarheid door de aanwezigheid van het centraal station. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde van duurzaam succes van kantorenlocaties. Om langdurig succesvolle kantorenlocaties te ontwikkelen zouden er dan ook hogere eisen aan bereikbaarheid en parkeren gesteld moeten worden. Daarnaast kan er gedacht worden aan het koppelen van gebieden met veel leegstand, zoals Lage Weide, aan stationslocaties. Succesvolle kantoorlocaties kenmerken zich door een uitstekende bereikbaarheid, een aansprekende locatie en additionele voorzieningen. Het creëren van een verbinding met een stationslocatie zal de kansen van gebieden met veel aanbod vergroten.  Om dit gericht aan te pakken zou de lokale overheid een aantal probleemgebieden moeten definiëren.
Om de huidige leegstandgroei tegen te gaan zou de gemeente Utrecht volgens de aanwezigen voorzichtiger om moeten springen met gronduitgiften. Per deelgebied zou dit kritisch bekeken moeten worden, om de vraag-aanbod verhouding weer in balans te krijgen.  Een duidelijke focus op locaties is dan ook van belang.

Er moet echter niet alleen gekeken worden naar nieuwe locaties. Ook zou er aandacht besteed moeten worden aan het onderhouden van bestaande locaties. Een goed voorbeeld daarvan is Papendorp. De locatie scoort hoog op het gebied van autobereikbaarheid, maar het multifunctionele karakter komt nog te weinig van de grond.
Beleggers en overheden zouden samen moeten werken om in te spelen op de wensen van de kantoorgebruikers. Voor dergelijke initiatieven heeft de gemeente Utrecht de BIZ (Bedrijven Investering Zone) geïntroduceerd. Met de BIZ wordt het mogelijk een heffing op te leggen aan bedrijven voor een gemeenschappelijk doel, namelijk de kwaliteit en in het bijzonder de veiligheid op bedrijfsterreinen (parkmangement). Nu hebben lopende initiatieven te lijden van zgn. free riders. Dit is één van de initiatieven van de gemeente Utrecht om de lokale economie te stimuleren.