Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Case Study

Duurzaamheid als vestigingscriterium

​De kwaliteit van een kantoorlocatie was altijd al van belang bij de beslissing van eindgebruikers bij een locatiekeuze. Maar nu het aanbod groter is dan de vraag is het onderscheid tussen locaties nog belangrijker. Hoe speelt duurzaamheid een rol in deze investeringsbeslissingen? Is duurzaamheid in de brede zin een belangrijke wegingsfactor of nog niet meer dan een bijkomend voordeel? Is het een bijkomend voordeel of inmiddels hoog geagendeerd op de huisvestingsagenda?
Tijdens PROVADA 2014 vertaalde JLL de resultaten van haar Ranking Kantoorlocaties 2014 naar een discussie over duurzame kantoorlocaties. Claudia Heimensen, Head of Sustainability van JLL verzorgde een inleiding. Hieronder een samenvatting van het debat dat daarop volgde met de heer G. Berkhout, Fund Manager van Triodos Vastgoedfonds, de heer O. van Veen, Managing partner van Mangrove en Wethouder J. Verkroost van gemeente Stichtse Vecht.

Duurzaamheid wordt steeds meer een bepalende factor bij de keuze voor kantoorlocaties.  Moderne gebouwen met hoge kwaliteitsstandaarden zijn hierin belangrijk maar niet langer doorslaggevend. Nieuwe en zittende huurders kijken meer dan ooit naar aspecten zoals bereikbaarheid (per auto en OV) en een mix van faciliteiten in de directe omgeving zoals retail, horeca en bijvoorbeeld kinderopvang en sportfaciliteiten. Dit blijkt ook uit de derde editie van JLL’s Ranking Kantoorlocaties. Locaties met een divers mobiliteitsaanbod, met een hoogstedelijk profiel door een goede aansluiting met het centrum van de stad en voorzieningen worden steeds geliefder. Duurzaamheid uit zich dan ook steeds sterker in termen zoals ‘life-work balance’ en ‘well being’ van mensen op hun werkplek. Dat neemt echter niet weg dat ‘harde’ en meer traditionele duurzaamheidsaspecten zoals energieverbruik en CO2-uitstoot nog steeds van groot belang zijn. Bij de hoogst scorende kantoorlocaties op de Ranking Kantoorlocaties 2014 van JLL is duurzaamheid in de vorm van een hoog energielabel of certificering een belangrijke indicator. Daarnaast blijkt dat locaties die aan deze aspecten goed voldoen maar die qua ligging niet aan de mobiliteits- en voorzieningeneisen voldoen, wel uitermate geschikt zijn voor herontwikkeling of transformatie van het bestaande vastgoed.

De Ranking Kantorenkaart 2014 kunt u hier downloaden. Het bijbehorende onderzoeksrapport vindt u hier. Informatie over onze dienstverlening op het gebied van duurzaamheid vindt u hier.

All Case Studies

 

 

Tevreden huurders door accurate afrekening/netherlands/nl-nl/case-studies/2/tevreden-huurders-door-accurate-afrekeningTevreden huurders door accurate afrekening
Gunstige voorwaarden voor Toshiba/netherlands/nl-nl/case-studies/3/gunstige-voorwaarden-voor-toshibaGunstige voorwaarden voor Toshiba
Wintershall, eigen inbreng in uniek kantoor/netherlands/nl-nl/case-studies/4/wintershall-eigen-inbreng-in-uniek-kantoorWintershall, eigen inbreng in uniek kantoor