Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Case Study

Kansrijke vastgoedcombinaties verduurzaming

Situatie

Het doel van EnergieSprong is om alle partijen in de gebouwde omgeving in beweging te zetten om écht innovatief naar energiegebruik te kijken. Dit moet leiden tot een sprong naar grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen.  Hiermee moet een gebouw- en exploitatiegerelateerde energiegebruikreductie groter dan 45% worden bewerkstelligd.
 
EnergieSprong wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties/WWI uitgevoerd door SEV. De looptijd van het programma is van 2010 tot 2014.

Onderzoek

De Greendesk van Jones Lang LaSalle heeft ism DHV en Royal Haskoning in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) onderzoek uitgevoerd naar kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming. De conclusie is dat een kansrijke vastgoedcombinatie is opgebouwd uit een viertal componenten, te weten Gebruiker, Gebouw, Locatie en Eigenaar. De juiste invulling hiervan vormt de basis voor de business case en is daarmee bepalend bij het vaststellen van het verduurzamingspotentieel. Doel van het onderzoek is om die combinaties te selecteren, die met behulp van het EnergieSprong programma tot succesvolle verduurzaming leiden.

Resultaten

  • Met de inzet van haar programma stimuleert SEV de gebruiker en/of de eigenaar en ondersteunt zij hen waar nodig om een stap extra te doen, zodat een (grotere) energiesprong wordt gerealiseerd en het gebouw duurzaam of nóg duurzamer wordt.
  • SEV zet dit jaar een tweetal tenders in de markt voor subsidie van technische haalbaarheidsstudies en de uitvoering van het verduurzamen van bestaande bouw. Hierbij worden zowel gebruikers als eigenaren uitgedaagd om hun ambities vorm te geven en deze concreet te maken. De business case is hierbij van belang, zodoende zijn de mogelijkheden in het gebouw en de potentie van de locatie cruciaal.
  • De Greendesk van Jones Lang LaSalle adviseert SEV bij het verder uitwerken van het programma mbt de tenders en een stimuleringsprogramma voor de vastgoedmarkt, gericht op kantoren en retail.

Wilt u meer weten over onze diensten op het gebied van duurzaamheid voor beleggers, ontwikkelaars en gebruikers, bezoek onze hoofdpagina Energy & Sustainability.

All Case Studies

 

 

Tevreden huurders door accurate afrekening/netherlands/nl-nl/case-studies/2/tevreden-huurders-door-accurate-afrekeningTevreden huurders door accurate afrekening
Gunstige voorwaarden voor Toshiba/netherlands/nl-nl/case-studies/3/gunstige-voorwaarden-voor-toshibaGunstige voorwaarden voor Toshiba
Wintershall, eigen inbreng in uniek kantoor/netherlands/nl-nl/case-studies/4/wintershall-eigen-inbreng-in-uniek-kantoorWintershall, eigen inbreng in uniek kantoor