Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Case Study

Corio verkoopt Nederlandse portefeuille

Corio, één van de grootste Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfondsen, besloot in 2007 zijn gehele kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille te desinvesteren. Het bedrijf vroeg ons de verkoop van deze omvangrijke portefeuille met enkele bekende objecten, zoals het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag, Noortse Bosch in Amsterdam en Weenapoint in Rotterdam te begeleiden.
 
De te verkopen portefeuille van circa 430.000 m² bestond uit 59 objecten in Nederland en Frankrijk. De portefeuille bevatte kantoorgebouwen, bedrijfsverzamelcomplexen en logistiek vastgoed, maar ook woningen, winkels en parkeergarages. Kenmerken voor het pakket zijn de hoogwaardige kwaliteit van de gebouwen, de sterke locaties en het gedegen huurdersbestand.

Geïnteresseerde partijen mochten kiezen: bieden op het grootste deel van de kantorenportefeuille in Nederland óf Frankrijk, op de gehele industriële portefeuille in Nederland óf Frankrijk of op een combinatie van deze portefeuilles.

We hebben tijdens het verkooptraject intensief met onze opdrachtgever samengewerkt. Elk mogelijk aspect van de portefeuille is onderzocht en in kaart gebracht; van de juridische, de fiscale en de technische details tot de milieuaspecten. Alle relevante aspecten zijn via een memorandum verspreid onder de geselecteerde partijen. Ook hebben we voor Corio een transparante online dataroom opgezet.

Door veranderende marktomstandigheden was onze commerciële begeleiding een uitdaging. Met behulp van onze verkoopbegeleiding heeft Corio succesvol overeenstemming bereikt over de gehele Nederlandse kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille. Uit de vele binnen- en buitenlandse geïnteresseerden is namelijk uiteindelijk een koper voor de Nederlandse portefeuille uit de bus gekomen. Voor een verkoopprijs van € 650 miljoen euro kosten koper is een consortium, geleid door White Estate Investments, (WEI) de nieuwe eigenaar.

Al met al is het beslist een geslaagde én spectaculaire transactie te noemen.

All Case Studies

 

 

Tevreden huurders door accurate afrekening/netherlands/nl-nl/case-studies/2/tevreden-huurders-door-accurate-afrekeningTevreden huurders door accurate afrekening
Gunstige voorwaarden voor Toshiba/netherlands/nl-nl/case-studies/3/gunstige-voorwaarden-voor-toshibaGunstige voorwaarden voor Toshiba
Wintershall, eigen inbreng in uniek kantoor/netherlands/nl-nl/case-studies/4/wintershall-eigen-inbreng-in-uniek-kantoorWintershall, eigen inbreng in uniek kantoor