Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Case Study

Ontwikkelaar wil optimale marktbenadering

Bouwer en ontwikkelaar Slavenburg heeft een plan voor een nieuw gemengd object in Oud-Beijerland: bedrijfsruimte én kantoren. Het bedrijf wil op deze manier een optimale positie innemen in de regionale vastgoedmarkt. Maar wat is in dit geval optimaal? Een haalbaarheidsstudie biedt uitkomst.

Slavenburg heeft ons ingeschakeld om de kansen en mogelijkheden die het gemengde object biedt te inventariseren. Met de resultaten van de haalbaarheidsstudie kan de ontwikkelaar vervolgens overgaan tot een gerichte marktbenadering.

Om tot goed inzicht te komen, hebben wij de regionale en nationale markt voor gemengde objecten geanalyseerd. Zowel de ontwikkelingen aan de vraagzijde, als die aan de aanbodzijde hebben we meegenomen. Plus alle trends op dit gebied. Ook de concurrentie hebben we nauwkeurig in kaart gebracht, de huurprijsniveaus en alle mogelijke kansen en bedreigingen.

Met onze rapportage was het voor de ontwikkelaar mogelijk om een keuze te maken voor de invulling van deze locatie. Slavenburg heeft de onderzoeksresultaten gebruikt om een gerichte marktbenadering uit te voeren voor het gemengde object in Oud-Beijerland. De optimale positionering is een feit. En dat betekent dat de kansen op succesvolle verhuur en verkoop maximaal zijn.

All Case Studies

 

 

Tevreden huurders door accurate afrekening/netherlands/nl-nl/case-studies/2/tevreden-huurders-door-accurate-afrekeningTevreden huurders door accurate afrekening
Gunstige voorwaarden voor Toshiba/netherlands/nl-nl/case-studies/3/gunstige-voorwaarden-voor-toshibaGunstige voorwaarden voor Toshiba
Wintershall, eigen inbreng in uniek kantoor/netherlands/nl-nl/case-studies/4/wintershall-eigen-inbreng-in-uniek-kantoorWintershall, eigen inbreng in uniek kantoor