Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Case Study

Ordina komt onder huurovereenkomst uit

Ordina wil het kantoorgebouw op het Science Park in Son graag verlaten. Het IT-bedrijf is echter nog voor een huurperiode van vijf jaar aan het gebouw gebonden. Toch wil Ordina spoedig van haar huurverplichting af tegen zo laag mogelijke kosten. Maar hoe?

Wij adviseerden Ordina op zoek te gaan naar een nieuwe huurder, zodat het bedrijf alsnog onder de huurovereenkomst uit kon. We hebben een uitgebreide projectbrochure gemaakt voor concrete zoekers in de kantorenmarkt, corporate vastgoedgebruikers, makelaars en andere vastgoedintermediairs. Met een aantal geïnteresseerden hebben we het gebouw bezichtigd.

Dat leverde twee serieuze kandidaat-gebruikers op, met hen zijn we de onderhandelingen gestart. Eén daarvan is de nieuwe huurder geworden. Binnen drie maanden na aanvang van het traject hebben we (in overleg met Ordina en de verhuurder) overeenstemming bereikt met de Rijksgebouwendienst over een nieuwe huurovereenkomst. De Rijksgebouwendienst huurt het gebouw voor een periode van tien jaar. Een onderdeel van het Korps Landelijke Politie Diensten doet er zijn intrede.

Omdat we een nieuwe huurder hebben gevonden, is Ordina van zijn huurverplichting af. Wat Ordina de nieuwe huurder wel is verschuldigd, is een huurvrije periode. Maar omdat we een 10-jarige huurperiode met een eersteklas huurder hebben gerealiseerd, was de verhuurder bereid de huurvrije periode voor zijn rekening te nemen. Hierdoor bestond de ‘schade’ voor Ordina enkel uit (de afschrijving van) de vaste inrichting, die de Rijksgebouwendienst kosteloos mocht overnemen.

All Case Studies

 

 

Tevreden huurders door accurate afrekening/netherlands/nl-nl/case-studies/2/tevreden-huurders-door-accurate-afrekeningTevreden huurders door accurate afrekening
Gunstige voorwaarden voor Toshiba/netherlands/nl-nl/case-studies/3/gunstige-voorwaarden-voor-toshibaGunstige voorwaarden voor Toshiba
Wintershall, eigen inbreng in uniek kantoor/netherlands/nl-nl/case-studies/4/wintershall-eigen-inbreng-in-uniek-kantoorWintershall, eigen inbreng in uniek kantoor