Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Case Study

Ontwikkelingskansen verkennen in Rotterdam

Het Stationskwartier Rotterdam moet dé vestigingsplek van de Maasstad worden.
Maar welke kansen biedt dit ‘Centraal District Rotterdam’ voor projectontwikkeling?
Die vraag kregen wij van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR).
 
Het Stationskwartier trekt diverse ondernemingen aan. Deze centrale plek in hartje Rotterdam is vrijwel zeker een impuls voor de bedrijvigheid van de stad. Met multifunctionele ontwikkelingskansen. Denk aan kantoren, wonen, werken en vrije tijd. En dat non stop, 24 uur per dag.

Op verzoek van OBR hebben wij een marktverkenning gedaan. Inzet: de multifunctionele ontwikkeling van Stationskwartier Rotterdam. Om tot een zeer  nauwkeurige verkenning te komen, hebben wij samengewerkt met economisch geograaf prof. dr. P.P. Tordoir.

We hebben een analyse gemaakt van de kantorenmarkt, de ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde in kaart gebracht. Een kwalitatieve én kwantitatieve marktanalyse op basis van trends in de markt, maar ook een doorvertaling daarvan naar de toekomstige ruimtebehoefte.

Dat hebben we per sector uitgesplitst. Rekening houdend met uiteenlopende economische groei- en beleidscenario’s. We geven inzicht in de huidige én toekomstige Rotterdamse kantorenmarkt. Met de uitkomsten – totaal marktvolume, fasering, doelgroepen – kan de markt doelgericht worden bewerkt. We leggen de kansen bloot. Kansen die OBR kan benutten.

All Case Studies

 

 

Tevreden huurders door accurate afrekening/netherlands/nl-nl/case-studies/2/tevreden-huurders-door-accurate-afrekeningTevreden huurders door accurate afrekening
Gunstige voorwaarden voor Toshiba/netherlands/nl-nl/case-studies/3/gunstige-voorwaarden-voor-toshibaGunstige voorwaarden voor Toshiba
Wintershall, eigen inbreng in uniek kantoor/netherlands/nl-nl/case-studies/4/wintershall-eigen-inbreng-in-uniek-kantoorWintershall, eigen inbreng in uniek kantoor