Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Case Study

Logischer huisvesting Logica

Het huidige Logica is een grote internationale speler op de markt van IT-services, ontstaan uit het samengaan van Logica en CMG. Zo’n ingrijpende fusie betekent dat de organisatiestructuur verandert. En dat heeft logischerwijs gevolgen voor het gebruik van de verschillende kantoorlocaties. Personeel en functies verhuizen.

Om dit proces soepel te laten verlopen, hebben wij Logica hierbij begeleid. We hebben een huisvestingsplan gemaakt, waarin we de gevolgen van de fusie en de aansluitende reorganisatie hebben vertaald in concrete acties. De directie van Logica keurde dit plan goed en besloot een aantal locaties samen te voegen. Dat werkt niet alleen prettig, het vermindert tevens de leegstand in de vastgoedportefeuille van de IT-dienstverlener.

Hoe we vervolgens te werk zijn gegaan? Allereerst hebben we een huisvestingsstrategie voor vier jaar bepaald, waarin we de normen voor ruimtegebruik hebben opgenomen. Vervolgens hebben we een audit gedaan op de vastgoedportefeuille. Zo waren we in staat om heel precies het huidige ruimtegebrek van Logica in kaart brengen.

In Den Haag en Rotterdam hebben we locaties samengevoegd. Door slimme concentratie van het vastgoed hebben we de leegstand aanzienlijk teruggebracht. Bovendien heeft Logica fors bespaard op de huisvestingskosten. De resultaten mogen er wezen.

All Case Studies

 

 

Tevreden huurders door accurate afrekening/netherlands/nl-nl/case-studies/2/tevreden-huurders-door-accurate-afrekeningTevreden huurders door accurate afrekening
Gunstige voorwaarden voor Toshiba/netherlands/nl-nl/case-studies/3/gunstige-voorwaarden-voor-toshibaGunstige voorwaarden voor Toshiba
Wintershall, eigen inbreng in uniek kantoor/netherlands/nl-nl/case-studies/4/wintershall-eigen-inbreng-in-uniek-kantoorWintershall, eigen inbreng in uniek kantoor