Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Green Lease

​​​​​​Green Lease/ groene huurovereenkomst​

​JLL denkt graag met u mee over hoe u uw huisvesting zo duurzaam mogelijk kunt inrichten. Vanuit de filosofie dat een duurzaam kantoor ook daadwerkelijk de milieu-impact verkleint en de gebruikskwaliteit verhoogt. Eén van deze innovaties waarbij wij verwachten dat deze, van aantoonbare meerwaarde is voor het verder verankeren van uw strategische pijlers en organisatorische kernwaarden in uw huisvesting, is de zogenaamde groene huurovereenkomst, de “greenlease”.

Deze groene huurovereenkomst is gebaseerd op het bekende model huurovereenkomst ‘Raad van Onroerende Zaken’. In deze zogenoemde ‘groene huurovereenkomst’ zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen verhuurder en huurder over de verplichtingen, eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid en er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de investeringen, kosten en opbrengsten gerelateerd aan de verduurzaming van het gebouw. De huurovereenkomst onderscheidt zich doordat deze juist is gericht op kostenefficiëntie en gebruikskwaliteit, waardoor het kernbegrip “duurzaamheid” niet alleen verankerd wordt in de organisatie, maar ook in de huisvesting.​

​De Greenlease maakt het mogelijk uw duurzaamheidsambities en Corporate Sustainability Responsibility beleid door te vertalen in harde contractafspraken waardoor u verzekert bent van resultaat of de gewenste kwaliteit van de werkomgeving. Door deze afspraken te maken over energiemanagement, afvalscheiding, watergebruik of bijvoorbeeld certificeringsdoelstellingen wordt u gedurende uw huurperiode hierin volledig ontzorgd.​​

  • JLL heeft in opdracht van Platform Duurzame Huisvestiging, onderdeel van Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) voorheen AgentschapNL, de Greenlease Leidraad en Menukaart​ ontwikkeld.