Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duurzaamheid

Kies voor duurzaam vastgoed en verhoog de kwaliteit van uw portefeuille, verleng de levenscyclus van uw vastgoed en verbeter de verhuurbaarheid

​​​Steeds meer organisaties kiezen heel bewust voor duurzaam vastgoed. Wilt u ook de overstap maken of de duurzaamheid van uw portefeuille verder vergroten? Een gespecialiseerd (internationaal) team van adviseurs staat binnen JLL voor u klaar. Zij hebben verstand van zowel duurzaam bouwen, het verduurzamen van bestaand vastgoed als het uiteenzetten van een strategie waarmee u geleidelijk uw portefeuille kunt verbeteren.  

De redenen om te kiezen voor duurzaam vastgoed zijn legio. Steeds vaker verwachten aandeelhouders, huurders en hun klanten en medewerkers dat organisaties bewust omgaan met maatschappelijke en sociale vraagstukken. De vraag naar duurzaam en energiezuinig vastgoed is actueler dan ooit, of het nu gaat om kantoren, retailvastgoed of een hotelomgeving. 

Wij helpen u graag met het inzichtelijk maken van de duurzaamheid van uw portefeuille. Bijvoorbeeld door het benchmarken van uw duurzaamheidsprestaties met die van uw peers op basis van de GRESB-survey. Ook ondersteunen we u bij het implementeren van green tools, het ontwikkelen van greenleases, het doorlopen van BREEAM- of LEED-assessment en het verbeteren van uw energie-performance. Bovendien adviseren we u bij het revitaliseren van verouderd of leegstaand vastgoed op basis van onze marktkennis en de actuele marktvraag zodat u de levensduur en verhuurbaarheid van uw vastgoed kunt vergroten. Onze dienstverlening richt zich op de gehele levenscyclus van vastgoed, van ontwerp en realisatie tot het verbeteren van dagelijkse beheer, onderhoud en het opnieuw herbestemmen, inclusief verhuur of verkoop.

Of het nu gaat om een bestaand of een nieuw gebouw, we adviseren en begeleiden u graag bij het realiseren van uw ambities op het gebied van duurzaamheid.

Onze toegevoegde waarde
• Wereldwijd beschikt JLL over meer dan 1.400 BREEAM- en LEED- geaccrediteerde professionals.
• Met onze ‘Greenlease-standaard’ profiteert u van bewezen prestatie- en contractafspraken en best practices.
• Met onze (inter)nationale netwerken helpen wij u bij het vinden van geschikte samenwerkingspartners.
• Onze duurzaamheidsonderzoeken geven u toegang tot de meest actuele informatie over groene vastgoedagenda’s.
• In de Verenigde Staten realiseerde JLL in de periode 2007-2013 meer dan $ 2,5 miljard aan gedocumenteerde energiebesparingen en werd de uitstoot van broeikasgassen verlaagd met bijna 12 miljoen ton.

Ons commitment aan duurzaamheid
JLL houdt zich op twee fronten bezig met duurzaamheid. Allereerst bieden we onze klanten een breed pallet aan duurzaamheidsdiensten om zo de beschikbaarheid van toekomstbestendig en hoogwaardig vastgoed te garanderen. Daarnaast verbeteren we uiteraard de duurzaamheid van onze eigen operatie. Dat doen we met behulp van het ‘A Cleaner Tomorrow’ programma.

Belangrijke pijlers onder al onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid zijn:
• Energy and resources
• Client service excellence
• Green buildings
• Community and supply chain
• Workplace, wellbeing and diversity.