Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vastgoedsymposium

​​​​​​

Beeldverslag 23ste JLL Vastgoedsymposium

​​

​​​​​​​​Why Holland?

Occupier demand trends

Op 16 september vond de 23e editie van JLL’s jaarlijkse vastgoedsymposium plaats in het Steigenberger Kurhaus Hotel in Scheveningen. Een kort verslag van de dag vindt u hieronder. Binnenkort vindt u hier ook een korte video met een sfeerimpressie van de dag.

The business of cities: the urban world in 2014
Jeremy Kelly, Head of Global Research van JLL presenteerde is verantwoordelijk voor het prijswinnende JLL’s Cities Research Programma waaraan wereldwijd zo’n 350 onderzoekers een bijdrage leveren. Dit onderzoekscentrum ondersteunt JLL’s klanten bij investeringsbeslissing. Het is tien jaar geleden opgericht vanuit de gedachte dat het economische en politieke gewicht in de wereld in toenemende mate berust bij steden. Dit als gevolg van urbanisatie en globalisatie. Tijdens het symposium wees hij er op dat het steeds urgenter wordt om de grootstedelijke samenwerking in de Randstad echt inhoud te geven. De grote steden in de Randstad spelen op internationaal niveau nauwelijks of geen rol terwijl stedelijke ranglijsten van toenemende betekenis zijn voor beleggers in direct en indirect vastgoed. Beleggers willen bezit in de top 20 of 30 wereldsteden, daar komt nu geen enkele Nederlandse stad in voor waarschuwde hij. De kans is dan ook best groot dat de Nederlandse steden door hun relatieve onzichtbaarheid de aanzwellende Aziatische vastgoedinvesteringen in Europa gedeeltelijk mislopen. Internationaal zien we clusters van steden ontstaan met een enorm potentieel en een grenzeloze ambitie om een plek te verwerven op het wereldtoneel. Metropolen waar Nederlandse steden tegen moeten concurreren. Kortom, het is van groot belang dat de Randstad zich als een geheel weet te presenteren.

 

Why Holland?
Dré van Leeuwen, Head of Capital Markets van JLL, deelde zijn visie op de Nederlandse vastgoedmarkt. Dit werd ingeleid met een presentatie van de onderzoeksresultaten naar het vastgoedbeleggingsbeleid van (inter)nationale beleggers op de Nederlandse Vastgoedmarkt.

Aan de hand van de vastgoedcyclus van kantoren, logistiek en winkelvastgoed loodste Van Leeuwen het publiek door het verleden (2009-2013) van deze vastgoedsectoren om vervolgens te kijken naar het heden en de toekomstverwachtingen voor de vastgoedbeleggingsmarkt. Uit het onderzoek van JLL is gebleken dat de (inter)nationale beleggers positief zijn, zij zijn bereid de komende anderhalf jaar € 7 miljard te investeren in Nederlands vastgoed. Volgens van Leeuwen is de Nede​​​​rlandse vastgoedmarkt aantrekkelijk voor de beleggers vanwege:
-          De economische stabiliteit op de markt
-          De transparantie van de Nederlandse vastgoedmarkt
-          En de attractieve vastgoedprijzen.

Maar Van Leeuwen plaatste ook kanttekeningen bij de verwachtingen van de beleggers. Zo wees hij op de voorzichtigheid en selectiviteit op de gebruikersm​​arkten. Hij nuanceerde dat de miljarden die de beleggers bereid zijn te investeren de komende anderhalf jaar, nog wel hun weg moeten vinden naar geschikt product in de markt. Of, waar en wanneer dit gaat gebeuren hangt dan ook niet alleen af van de bereidheid onder de beleggers maar zeker ook van het beschikbare beleggingsproduct.

 

De woningmarkt: hoe beantwoorden we de vraag?
Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance, presenteerde de impact van demografische en economische ontwikkelingen op de woningmarkt. De komende jaren is er in Nederland behoefte aan zeker 50.000 nieuwe woningen per jaar. Dit geldt dan met name voor 1-persoonshuishoudens en woningen voor ouderen. Door een haperend overheidsbeleid dreigt dit volume niet haalbaar, zeker gezien het feit dat het huidige bouwvolume zich op een historisch dieptepunt bevindt. Institutionele Nederlandse beleggers hebben grote interesse voor woningvastgoed maar er is te weinig goed product beschikbaar, vooral in de grote steden in de Randstad en zeker in Amsterdam. Jagersma voorspelde dan ook stijgende schaarste en scherp stijgende (huur)prijzen als de woningmarkt – vooral in deze steden – niet wordt verruimd.

 

Gebruikersdebat
In een levendig debat over de gebruikersmarkt gingen eigenaren en gebruikers met elkaar in debat over de stellingen:
• Creativiteit wint het van financiën
• Huurders willen A kwaliteit kantoorruimte voor C kwaliteit prijzen
• Alle (hoofd)kantoren verhuizen naar Amsterdam
• Eigenaren gaan voor korte termijn succes i.p.v. een langdurige relatie met haar huurders

In het debat werd de focus van gebruikers op toplocaties zichtbaar. Multifunctionaliteit, flexibiliteit, multimodale bereikbaarheid en kwaliteit zijn van toenemend belang in de huisvestingskeuze. Toch blijken er ook voldoende kansen te zijn voor vastgoed op secundaire locaties. Daar komt het echter wel zeer sterk aan op creativiteit en flexibiliteit en optimaal inspelen op de veranderende wensen van gebruikers. De organisatiedoelstellingen van bedrijven, hun ambities, de sector waarin ze actief zijn en niet in de laatste plaats de cultuur van een organisatie maken dat er niet alleen voor toplocaties zoals de Zuidas en centrumlocaties in de Randstad kansen zijn maar ook nog altijd op monofunctionele locaties zoals Papendorp in Utrecht en bijvoorbeeld Hoofddorp.

 

Groene en Gouden bakstenen
JLL reikte op het symposium de Groene en de Gouden Bakstenen uit. OVG Real Estate is uitgeroepen tot ‘meest duurzame vastgoedbelegger van het jaar’. Jeppe de Boer, Chief Investment Officer van OVG Real Estate, kreeg de bij deze titel horende Groene Baksteen uitgereikt.

 

De Gouden Baksteen ging dit jaar naar Blackstone. In het onderzoek van JLL, uitgevoerd onder 34 nationale en internationale vastgoedbeleggers, nomineren de respondenten een collega die zich in hun ogen het afgelopen jaar heeft onderscheiden in onder meer strategie, gevoerd beleid of behaalde prestaties. Dit jaar kreeg Blackstone de meeste stemmen en mag zich daarom ‘vastgoedbelegger van het jaar’ noemen.

 

 


 ​​